Loading color scheme

PRIVACY STATEMENT

Wij respecteren uw privacy

U bent lid van Den Edel Fun to be Fit Gouda of bent geïnteresseerd om een lidmaastchap bij ons te nemen. Uw gegevens zijn en blijven uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy .

Transparant

We leggen u duidelijk uit hoe we uw gegevens verzamelen en waarvoor we die gebruiken.

Veilig

We gebruiken uw gegevens, goed beveiligd, alleen voor onze diensten. We delen uw gegevens niet met derden voor hun marketingdoeleinden, behalve als we uw expliciete toestemming hebben.

Keuze en controle

U bepaalt of we uw gegevens voor extra diensten mogen gebruiken. U kunt uw gegevens over deze diensten wijzigen of verwijderen.

Innovatief en open

We blijven bedenken hoe we uw privacy kunnen verbeteren en staan open voor suggesties en vragen.

Privacy Statement

De nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geeft u een aantal rechten om uw persoonsgegevens ook zelf beter te beschermen en te beheren.

Bescherming van uw gegevens

De melding is erop gericht u informatie te verstrekken over uw rechten en vrijheden die u kunt laten gelden ten opzichte van de manier waarop wij gebruik maken van uw persoonlijke gegevens. De overeenkomst beschrijft ook de maatregelen die we nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Doel van verzamelen van uw gegevens

Nadat u met toestemming uw gegevens aan ons verstrekt heeft, gebruiken we deze om u van onze diensten en faciliteiten gebruik te laten maken. Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de volgende diensten; aanvragen proefles,  aanvragen informatie, aanmelden lidmaatschap, inschrijving bij onze leden administratie, informatie verstrekking over producten, diensten en evenementen,cdeelname aan door ons (mede) georganiseerde activiteiten en evenementen, betalingen lidmaatschap, mutaties lidmaatschap, klachten en opzeggen lidmaatschap.

Type en opslag van uw gegevens

De gegevens die wij opvragen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën
1. uw naam
2. uw N.A.W. gegevens
3. uw lidmaatschap?
4. uw bankgegevens
5. uw bezoekdata aan Den Edel Fun to be Fit
6. uw fysieke- , (beperkte) medische- & testgegevens
We bewaren deze gegevens in geautomatiseerde systemen van bedrijven met wie wij een verwerkers overeenkomst hebben.

Veiligheid en Vertrouwelijkheid van uw gegevens

Den Edel Fun to be Fit Gouda  neemt gepaste maatregelen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen. In het bijzonder om te vermijden dat ze vervormd of beschadigd worden, of dat niet toegelaten derden toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.